Тодор Тодоров

Подходящият специалист, или с какво се занимават психиатри, психолози и психотерапевти

Подходящият специалист, или с какво се занимават психиатри, психолози и психотерапевти
Много често се оказва, че трудно се прави разликата в България между различните специалисти по психично здраве, както и тяхното поле на дейност.
Още от самото начало е добре грубо да се разграничат науките, които изследват и работят с психичното. Това основно са психиатрия и психология. Тъй като психиатрията следва медицинският модел, тя неминуемо се занимава по-сериозно с болестта, с болното у човек, което в спучая са психичните болести. Такива са шизофрении и други психотични състояния, при които главно се прилага медикаментозна терапия. Психологията от своя страна се опитва да обясни и да изследва здравия човек, чрез своите методи на изследване и интерпретация. Тази съществена разлика би могла да бъде отправна точка в избора на специалист.
Психиатъра е лекар, който е завършил медицина и специализирал психиатрия. Тези специалисти, са добре запознати с човешката анатомия, физиология и психика. Основното умение, което са усвоили е да откриват /там където има/ болестното и чрез определен набор от медикаменти да го смекчат и овладеят.
Психолога от своя страна е специалист, успешно завършил академичната специалност "Психология". Уменията на психолога включват използване на методи на изследване за диагностициране на различни поведенчески и личностни характеристики, както и психологическо консултиране на хора в риск, или с актуална проблематика. Тези консултации подпомагат човек да определи своите възможности, които има пред себе си за разрешаване на определен актуален проблем.
Психотерапевтите са най-новите специалисти от изброените. Обучението по психотерапия е отделно, както от психиатрията , така и от психологията. То надгражда академичното образование с хуманитарна насоченост и трае дълги години. За да започне своето обучение по психотерапия, всеки специалист трябва да е психолог, или психиатър.  Така след завършването на това обучение специалиста е или психолог-психотерапевт, или психиатър-психотерапевт.
В психотерапията понякога е трудно да се направи разликата между здравото и болестното, за това и едните, и другите трябва да покриват определен минимум академични знания по псохопатология и психология на личността. Този фундамент е задължителен за да бъде формиран в последствие специалист, който да е психотерапевт.
Психотерапията е процес на целенасочена работа за преодоляване на емоционалното и психологическо страдание на личността. Психотерапевтичната работа се планира още в етапа на първите консултации със специалиста, където отчасти ставя ясна и индивидуалната проблематика. Договорът /по-скоро устен/ между терапевта и клиента става основната рамка, в която се движи процесът на психотерапия. Психотерапия е лечение чрез взаимодействие  със специалист-психотерапевт, който  е обучен да слуша и мисли откликвайки предимно на емоционалните потребности на клиента. В хода на терапията човек е в състояние постепенно да преосмисли и да види по нов начин съществени аспекти от своя живот, като близостта и общуването, професионалната си реализация, начинът, по който възприема себе си и реалността в неговото актуално ежедневие и да научи повече за своите истински желания и потребности, да допълни и обогати представите си за самия себе си, и заобикалящия го свят.  Целта е постепенно да се достигне до едно по-дълбоко разбиране за нашето поведение и мотивация, как те са се  оформили като такива, за какво са ни помагали, какви психологически затруднения предизвикват сега и какви варианти за промяната им биха могли да се изградят в процеса на психотерапия.


Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg