Тодор Тодоров

Психодрама

Психодрамата е метод различен от всички останали в психотерапията, тъй като вместо да се говори за нещата, те се изиграват и преживяват. "Не ми го разказвай, изиграй го!". По този начин човек максимално автентично и спонтанно се потапя в своята реалност за да я преживее за пореден път, само че вече с партньор, своят водещ, или група от други участници в процеса. Опирайки се на спонтанността и автентичността на преживяването "тук и сега" човек има пространство и възможности да преживее, погледне отстрани и да промени собствената си психична реалност, да работи в минало, настояще и бъдеще, да преживява ситуации в измерението "като че ли".  Вътрепсихичното по един неповторим начин се пренася на психодраматичната сцена, където може да бъде преживяно и усетено по нов начин, може да бъде променяно, да бъде достъпно за безопасно експериментиране от страна на собствения си автор, на когото принадлежи. Така човек придобивайки възможността да бъде автор и "художник" на собственият си психичен свят изпълнен с колебания, страхове, стремежи, нужди, чувства и преживявания, придобива куража да рискува и променя, да "чертае" и експериментира, докато в крайна сметка създаде своята вътрешна "картина" такава, че да му донесе спокойствие и вътрешен мир, докато усети себе си в "кожата си".
Този метод има широко приложение, както в психотерапевтичен контекст, така и при различни форми на обучение, социално общуване и изобщо там, където има нужда от това нещата да се преживяват в своята автентичност и спонтанност.
В ръцете на обучен професионалист методът може да бъде използван в контекста на различна психологична теоретична рамка. Най-често това е психоаналитичната психодинамична теория, но пречупена през "душата" на метода. Методът позволява комбиниране с всички останали, като особено задълбочено може да включва изкуството и творчеството, като форма на емоционално себеизразяване. Дори самият психодраматичен процес е вид изкуство създадено от главното действащо лице, личността която е посмяла да се вгледа в своят собствен вътрешен свят.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg