Тодор Тодоров
Психотерапия и консултиране

Позитивна психотерапия

Базисна програма

120 ЧАСА ТРЕНИНГ


Минимумът на базисния тренинг е 12 месеца. Препоръчва се 6 месечен интервал между отделните семинари за самостоятелна работа.

ПЪРВИ СЕМИНАР – 40ч.

Встъпление

1. Психотерапията като процес. Какво прави психотерапията като различен метод на повлияване на психичните и психосоматични болести?
2. Що е Positum?
3. Трите подхода на позитивната психотерапия – съдържателен, позитивен, транскултурален.
4. Връзката на позитивната психотерапия с други психотерапевтични школи

ВТОРИ СЕМИНАР – 40ч.

Модел на конфликта

“Диагностициране” на конфликта чрез:
- Ромба за конфликтна реакция
- Приказки, притчи, езикови картини
- Позитивно претълкуване
- Ромб “Образци на подражание”

ТРЕТИ СЕМИНАР – 40ч.

Реализиране на терапевтичен процес

Петте етапа в позитивната психотерапия
- Инструментариум на позитивната психотерапия – ДАИ, WIPPF, интервален тренинг

 

Майсторска програма

ОБЩО 910 ЧАСА (НАДСТРОЯВА БАЗИСНИЯ ТРЕНИНГ) + 370 ч. психопатология – практика в психиатрична клиника


Колоквиум в края с представяне на един случай, обвързан с теорията (около 20 стр.) За лекари, психолози, педагози и социални работници (с академична степен); възможни са изключения, произтичащи от националната законова уредба

ТЕОРИЯ – 325 ч. ( в рамките на най-малко 2 години )Психодинамика (50ч.) – конфликти, генезис на конфликта, конфликтни типове родители, шест типа интеракция, три измерения на психологичната диагноза, петстепенен модел и работа с конфликтите, вербализиране на психодинамиката, връзката между конфликтите и възможностите за преработка.


Фамилна терапия (60 ч.) – структура на фамилната система, граници, норми и концепции, субсистеми, типове, фамилна диагностика, интеракции в ядреното и разширено семейство, видове семейна терапия в контекста на петстепенния модел, фамилни кризи и типове фамилна терапия. ФПТ на брачната двойка. Консултиране при решение за развод и в криза. Детско-юношеската проблематика като проблем на семейството.
Групова психотерапия (40 ч.) – групова динамика, роли, интеракции, видове групи, преработка на конфликти в група.


Психосоматика (40 ч.) – психосоматична зависимост, позитивно претълкуване на болестите, психотерапия и психосоматика.


Кризи и кризисна интервенция (50 ч.) – стрес, криза, микро и макро травми, кризи на развитието, кризи на стареенето, кризи на личността, видове кризисна интервенция.
Психопатология (25 ч.) – основни нозологични единици в детската, зряла и старческа възраст, екипна работа психиатър-психотерапевт.


Групови супервизии (60 ч.) – на базата на петстепенния модел на позитивната психотерапия, на базата на свободните асоциации.

ПРАКТИКА

Самопознание – 100 ч.:

20 ч. – лична терапия или индивидуално самопознание с позитивен психотерапевт и 80 ч. – самопознание в група;

50 ч. - самостоятелна терапевтична работа + минимум 5 индивидуални случая с 35 ч. системна супервизия;

240 ч. - самостоятелна работа с определени съдържания, включително с литература по позитивна психотерапия;

60 ч. - регулярно участие в интервизионна група;

370 ч. – практика в психиатрична клиника за разпознаване на психопатология /само за психотерапевти, работещи извън рамките на здравеопазването/


Контакти

Психотерапевтична практика “ Positum ”

гр. Варна, ул. "Иван Драсов"  10 , ет. 3, офис: 7

Тодор Тодоров

/психолог-психотерапевт/

GSM: 0889 03 03 32
        

E-Mail: positum@abv.bg
Гост 24 Ноември 2011
Европейския сертификат на каква цена е?
Гост 16 Януари 2013
Здравейте, Казвам се Весела Гологанова и се интересувам дали има група по Позитивна психотерапия в Пловдив , към кого да се обърна лично за по-подробна информация във връзка с обучението и при какви условия мога да се включа. Предварително благодаря
Тодор Тодоров 16 Януари 2013
Здравейте, повече информация, можете да намерите на следните линкове:
http://www.dppb.org/
http://www.positumbg.com/
Гост 14 Януари 2015
Здравейте, разбрах че имате група в Бургас, как мога да се свържа с вас за повече информация?
Тодор Тодоров 17 Февруари 2015
здравейте, можете да използвате координатите ми дадени на този сайт
Изпрати
Уебсайт в alle.bg