Тодор Тодоров

Позитивна психотерапия

БАЗИСНА ПРОГРАМА

120 ЧАСА ТРЕНИНГ
Влизането в базовата програма изисква кандидат-участниците да са най-малко III-ти курс студенти или работещи в областта на помощните професии; предварително провеждане на интервю с кандидат-участника; подаване на писмена заявка към ДППБ; подписване на информирано съгласие, касаещо права и задължения на участниците (формуляр).

  1. Позитивен подход – концепция „POSITUM“; позитивно претълкуване на симптома; функция на болестта.
  2. Транскултурален подход – функцията на приказки, притчи и езикови картини в психотерапията и психологическото консултиране.
  3. Съдържателен подход – четири форми на преработка на конфликта; диференциране на актуалните способности; три стадия на интеракция в психотерапията; конфликтна динамика.
  4. Петстепенен подход на диагностика и терапевтична интервенция.

След приключването на обучението, участниците придобиват национално удостоверение за завършен базисен курс към програмата на ДППБ, което им дава право да ползват метода в практиката си, или като обучаващи се на майторско ниво да работят психотерапевтично под супервизия на майсторите-треньори към ДППБ.
Ако желаят, участниците биха могли да получат /срещу съответна такса/ сертификат за “Базов консултант по позитивна психотерапия“, издаден от WAPP според съответните критерии:
– допълнителни 80 часа (20 консултативни часа с клиенти + 5 супервизионни часа, 65 часа работа с литература и изписване на реферат, или себерефлексия от мин. 5 страници).МАЙСТОРСКА ПРОГРАМА

Влизането в майсторската програма изисква предварително интервю с кандидат-участниците; завършено базисно ниво по програмата на ДППБ; участниците да са работещи със специалност в областта на психологията, медицината, социалните дейности, педагогиката и други приложни и социално-психологически специалности; подписване на информирано съгласие, касаещо права и задължения на участниците (формуляр).

I. Модул – Себепознание

Групово себепознание – 120 часа
Индивидуално себепознание – 30 часа
(Списък на треньорите по градове)

II. Теоретико-практичен модул

Психодинамика – 90 часа
Кризи и кризисни интервенции – 45 часа
Фамилна психотерапия – 60 часа
Детско-юношеска психотерапия – 45 часа
Групова психотерапия – 60 часа
Психопатология – 45 часа
Психосоматика – 60 часа

III. Психотерапевтична практика под супервизия

Стаж в психиатрична клиника – 100 часа
Групови супервизии – 90 часа
Самостоятелна психотерапевтична практика – 150 часа
Индивидуални супервизии + професионална себерефлексия – 60 часа
(Списък на треньорите по градове)
Групови интервизии – 60 часа
Работа с литература – 120 часа

След покриване на пълния хорариум от часове – теория и практика, участниците се явяват на колоквиум, представящи случаи от практиката си. След успешното му преминаване, обучението завършва с придобиване на сертификат за „Позитивен психотерапевт“, издаден от WAPP срещу съответна такса.

Цени:

  • за учебен час (45 мин.): 5.50 лв.
  • за един уикенд – 15 учебни часа: 80 лв.
  • индивидуални часове (самопознание и супервизии): 40 лв.

ДППБ си запазва правото за актуализация на цените съобразно държавната финансова политика. (Последната актуализация е от 11.09.2017г.)

Обучителни центрове: Варна, София, Велико Търново, Пловдив, Бургас.

При група от 10-12 души обучението се провежда в съответното населено място.

Гост 24 Ноември 2011г.
Европейския сертификат на каква цена е?
Гост 16 Януари 2013г.
Здравейте, Казвам се Весела Гологанова и се интересувам дали има група по Позитивна психотерапия в Пловдив , към кого да се обърна лично за по-подробна информация във връзка с обучението и при какви условия мога да се включа. Предварително благодаря
Тодор Тодоров 16 Януари 2013г.
Здравейте, повече информация, можете да намерите на следните линкове:
http://www.dppb.org/
http://www.positumbg.com/
Гост 14 Януари 2015г.
Здравейте, разбрах че имате група в Бургас, как мога да се свържа с вас за повече информация?
Тодор Тодоров 17 Февруари 2015г.
здравейте, можете да използвате координатите ми дадени на този сайт
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg