Тодор Тодоров

Психодрама

Тренингови стандарти на БДПГТ

 

Обучението по психодрама в България се осъществява според стандартите и критериите, приети от Българското дружество по психодрама и групова терапия в съответствие с европейските и международни стандарти в областта. То преминава през три етапа:

Собствен опит от 250 академични часа, придобит чрез психодраматична работа в рамките на приблизително 2 години. Участниците в група за собствен опит са в състояние да придобият едно по-диференцирано познание за себе си и да развият умения за конструктивно справяне със своите вътрешни конфликти и с критични житейски ситуации.

Първо обучително ниво, което се състои от 600 академични часа на групова психодраматична работа в продължение на около 2,5-3 години. Обучаващите се задълбочават своето развитие по посока на автономност и лична зрялост. Те започват да овладяват основните инструменти и елементи на психодраматичната работа. Успешно завършилите нивото получават диплома за Психодрама асистент (консултант), която им позволява да използват инструментите на психодрамата в рамките на тяхната професионална компетентност под супервизията на квалифициран психодраматист.

Второ обучително ниво, което се състои от 600 академични часа на групова психодраматична работа и супервизия, продължаваща около 2,5-3 години. На това ниво теоретичните и практически познания на обучаваните биват доразвити чрез специализирани психодраматични семинари, придружени от систематична супервизия на тяхната индивидуална или групова практика. Обучението приключва с придобиване на диплома за Психодрама терапевт или Психодрама водещ, в зависимост от професионалното поле на обучаващия се и в съответствие със задължителните изисквания за познания в областта на психопатологията и психиатрията, както и минималния клиничен опит в случай, че обучаващия се работи в областта на психотерапията.

Обучението по психодрама и групова психотерапия в България се осъществява от лицензирани от БДПГТ институции и психодраматисти, които успешно са завършили третия етап на своето обучение. Те трябва да представят своята тренингова програма за обсъждане пред Работната група по стандартите към БДПГТ.

Повече за структурата на обучението по психодрама в България можете да научите от таблицата, дадена по-долу.

 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕНИ СТАНДАРТИ
за психодрама-обучение

Компоненти на обучението

Часове
(х 45 мин.)

ГРУПА ЗА СОБСТВЕН ОПИТ 

 

 

Собствен опит

+ 200

– Общо часове в група за собствен опит

= 200

         

І НИВО НА ОБУЧЕНИЕ (психодрама асистент / консултант)

 

 

Теория и техники

+ 200

Собствен опит

+ 250

Водене в рамките на групата за напреднали

+ 150

– Общо часове в І ниво на обучение

= 600

         

ІІ НИВО НА ОБУЧЕНИЕ (психодрама водещ / терапевт) 

 

 

Теория и техники (специализирани семинари на гостуващи обучители)

+ 200

Собствен опит

+ 100

Водене в рамките на групата за напреднали

+ 150

Супервизия на практиката

+ 150

– Общо часове във ІІ ниво на обучение

= 600

         

ОБЩО (0 + І + ІІ)

 

= 1400

 

 

 

 

Разпределение на часовете по компоненти:

Теория и техники

 

+ 400

Собствен опит

 

+ 550

Тренинг за водене в рамките на група за напреднали

 

+ 300

Супервизия на практиката

 

+ 150

ОБЩО

 

Гост 15 Април 2011г.
Интересуват ме цени и условия за обучение
Тодор Тодоров 18 Април 2011г.
Цената е 4лв. за учебен час /45мин./, като семинарите са един уикенд месечно, по 15 уч.ч.
За повече информация пишете на:
positum@abv.bg
или посочените координати за контакт.
Мария Рачева 31 Януари 2017г.
Такъв курс ще се има ли в Бургас и кога? :)
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg